ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Α.Μ.Κ.Α.-ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. 
 
Ημερομηνία 23/01/2009
Περιγραφή  ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Α.Μ.Κ.Α.-ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
ΤΟ ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1)Στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να απευθυνθούν μέχρι 29 Φεβρουαρίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι που δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ώστε να απογραφούν. Απαιτείται να προσκομίσουν φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ΑΦΜ  και το εκκαθαριστικό για τη φορολογία εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους (2008).
 Αυτή την περίοδο ο ΟΑΕΕ αντικαθιστά και τα βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων εφόσον έχουν ασφαλιστική ενημερότητα (Διαπιστώνεται επί τόπου στην υπηρεσία) και  χρειάζεται να προσκομιστούν 2 φωτογραφίες του ασφαλισμένου και των μελών εφόσον οι υπάρχουσες στα παλαιού τύπου βιβλιάρια είναι παλιές ή φθαρμένες.

 

2) Από φορολογικό έλεγχο θα περάσουν 94.000 επιχειρήσεις με βιβλία Α, Β και Γ κατηγορίας διότι δεν υπέβαλλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008. Στη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο κ. Μπέζας με υπηρεσιακούς παράγοντες αποφασίστηκε, επίσης, να συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας(σε διαρκή λειτουργία) για τις διασταυρώσεις, η οποία θα προτείνει νέους τρόπους αποτελεσματικών διασταυρώσεων.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.