ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/05/10 
 
Ημερομηνία 15/05/2010
Περιγραφή  ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/05/10
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Με την ΠΟΛ. 1055/12.5.2010 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνεται-εκτός των άλλων- στις Εφορίες τι πρέπει να κάνουν σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο οφειλέτης δεν προσέρχεται μέχρι 31/05/10 για ρύθμιση-με τους ευνοϊκούς όρους που έχουν θεσπιστεί- των ληξιπροθέσμων χρεών .Όσον αφορά την ρύθμιση σημειώνουμε ότι:

 

Α)Παρέχεται η δυνατότητα να χορηγηθούν μέχρι τρεις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής για την ίδια οφειλή

 

Β)Έχει θεσπιστεί η υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή του οφειλέτη από την πληρωμή μέρους των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής.

 

Γ) Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης  αναστολής πληρωμής, μέρους ή του συνόλου ληξιπρόθεσμης οφειλής εφόσον αποδεδειγμένα ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία καταβολής οποιουδήποτε ποσού της οφειλής του. (Δεν επιτρέπεται επανεξέταση αιτήματος για αύξηση αριθμού δόσεων για οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, π.χ για Φ.Π.Α ή Φ.Μ.Υ και για οφειλές που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους)

 

Δ) Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις της οφειλής του εκπίπτει του ευεργετήματος της διευκόλυνσης. Απώλεια  του ευεργετήματος επέρχεται και σε περίπτωση μη καταβολής της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης, εφόσον παρέλθει  χρονικό διάστημα καθυστέρησης καταβολής παραπάνω από τρεις συνεχόμενους μήνες.

 

Όσοι, λοιπόν, οφειλέτες δεν προσέλθουν για διακανονισμό μέχρι 31/05/10 πρέπει να γνωρίζουν ότι θα επιταχυνθούν και απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων που έχουν όσοι χρωστούν στο δημόσιο( με εξαίρεση  μισθούς και συντάξεις) ενώ θα επισπευσθούν και οι πλειστηριασμοί ακινήτων.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.