ΤΟ 13%...ΣΤΟ 2013! 
 
Ημερομηνία 13/08/2012
Περιγραφή  ΤΟ 13%...ΣΤΟ 2013!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

tourismosgiaolous_01

 

H Υπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι:

1)Από το 2013 θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης σε 13%  διότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση μέσα στη φετινή χρονιά.

2)Είναι ανάγκη να προσπαθήσουν όλοι μαζί ώστε να αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό διότι  οι τουρίστες επηρεάζονται άμεσα από την εικόνα που αποκομίζουν για μια χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.


 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.