Το επιμελητήριο στο Φισκάρδο, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 
 
Ημερομηνία 22/10/2018
Περιγραφή  Το επιμελητήριο στο Φισκάρδο, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την πρόσκληση για την Συνεδρίαση του Επιμελητηρίου στο Φισκάρδο στις 24-10-2018 στις 18:00

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.