ΤΟ ΦΠΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ; 
 
Ημερομηνία 06/12/2012
Περιγραφή  ΤΟ ΦΠΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

1_2_08

 

Από 01/01/2013, θα ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, νέοι κανόνες για την έκδοση τιμολογίων ΦΠΑ!
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόνοια οι ΜμΕ ( με τζίρο κάτω από 2 εκατ. ευρώ) να  δηλώνουν τον ΦΠΑ μόνο μετά την καταβολή του από τον πελάτη τους, και όχι όταν εκδίδουν το τιμολόγιο! Εφόσον αυτό ισχύσει-και για να ισχύσει απαιτείται απόφαση του κάθε κράτους μέλους για τη δική του επικράτεια- οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα αντιμετωπίζουν  τις ταμειακές  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα, όπου είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν το ΦΠΑ  με την έκδοση του τιμολόγιου!

Μια δεύτερη σημαντική πρόνοια είναι η δυνατότητα επιλογής  ηλεκτρονικής τιμολόγησης .  Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα τεθεί στο ίδιο επίπεδο με την τιμολόγηση σε χαρτί, με κοινούς κανόνες και για τις δύο περιπτώσεις.Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι : συντόμευση προθεσμιών πληρωμής, μείωση σφαλμάτων, χαμηλότερο κόστος αποστολής .

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.