ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Πρόσκληση συμμετοχής στις διαδικτυακές παρουσιάσεις 
 
Ημερομηνία 08/11/2021
Περιγραφή  ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Πρόσκληση συμμετοχής στις διαδικτυακές παρουσιάσεις
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

 

 

 

 

Πρόσκληση

 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς - Ιθάκης, στο πλαίσιο του έργου "Ενίσχυση, Εξωστρέφεια στον Πολιτιστικό, Λαογραφικό και Γαστρονομικό Τουρισμό (Enhancement, ExtroversiononCulture, FolkloricandGastronomicTourism)”, με ακρωνύμιο EXTROCULT, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

στιςδιαδικτυακές παρουσιάσεις με θέμα το

“Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας”,

Κατά τη διάρκειατων παρουσιάσεων, που θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα ενός μήνα θα γίνει αναφορά στις αρχές του τοπικού συμφώνου ποιότητας και της σημασίας σύστασης ενός δικτύου ενδιαφερόμενων φορέων (εστίασης, διαμονής κτλ.) για την από κοινού διαχείριση υπηρεσιών και τοπικών προϊόντων ποιότητας.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Email δήλωσης συμμετοχής: chamberk@otenet.gr

έως και τη Δευτέρα 8/11/21

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Αλβανίας στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA“Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020”.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.