ΞΕΚΙΝΑ Η '' ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ'' 
 
Ημερομηνία 12/09/2011
Περιγραφή  ΞΕΚΙΝΑ Η '' ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ''
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Από σήμερα, Δευτέρα, 12/09/11 ξεκίνησε η πραγματοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια », σε συνεργασία με τις Τράπεζες Marfin και Πειραιώς.

 

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων(ΟΑΕΠ) ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα και να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους. Έπειτα, με τα ασφαλισμένα τιμολόγια των εξαγωγών τους, μπορούν να απευθύνονται στις  προαναφερόμενες Τράπεζες για να εξασφαλίσουν ισόποσο δάνειο μέχρι 200.000 ευρώ και για 4 μήνες, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 

Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει μία τονωτική ένεση ρευστότητας, θα στηρίξει ουσιαστικά την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, και θα ενισχύσει  την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον  ΟΑΕΠ, (τηλ.: 210-3310017 και 211-9966200) καθώς και στην ιστοσελίδα www.oaep.gr.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.