ΞΕΚΙΝΑΕΙ 07/05/09 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ E-SECURITY-ΑΠΟ 30/04/09 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Ημερομηνία 29/04/2009
Περιγραφή  ΞΕΚΙΝΑΕΙ 07/05/09 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ E-SECURITY-ΑΠΟ 30/04/09 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1)Από τις 7 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα E - security που αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων ψηφιακής ασφάλειας. Για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο Δελτίο Τύπου μας.

 

2)Από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ώστε να υπαχθούν στο Πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται επιχορήγησης για μέχρι δυο μήνες για τους εργαζόμενους που θα απασχολήσουν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2009, εφόσον, ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτές θα είναι ίδιος με τον αριθμό όσων εργάστηκαν Απρίλιο και Μάιο του 2008 και με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Το ύψος της επιχορήγησης ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβε ο επιδοτούμενος μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του με την επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο www.oaed.gr, Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.