ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ 25/05/09 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 2009 
 
Ημερομηνία 25/05/2009
Περιγραφή  ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ 25/05/09 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 2009"
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Ξεκίνησε την Δευτέρα 25 Μαΐου 2009 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση συνολικά 6.000 «νέων ελευθέρων επαγγελματιών (NEE) - νέων επιστημόνων» έτους 2009. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000 Ευρώ. Με την έκδοση της απόφασης έγκρισης υπαγωγής στο πρόγραμμα, καταβάλλονται 5.000 Ευρώ

 

Από τις 6.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν νέοι επιστήμονες που είναι γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι καθώς και μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεωτικά από τις 2 Ιανουαρίου 2009 και μετά, έχουν κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ηλικία μέχρι 34 ετών( εκτός από τους γιατρούς και τις γυναίκες που  είναι μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους,επίσης, έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το ηλικιακό όριο παρατείνεται τόσα χρόνια μετά τα 34 όσα και τα χρόνια των μεταπτυχιακών.)
Απαιτείται, επιπλέον, να μην έχει περάσει μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των έξι ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για όλους τους επιστήμονες εκτός από τους γιατρούς) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς),να εμφανίζουν στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την Εφορία εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους και να έχουν ( οι άνδρες υποψήφιοι)  εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 

Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια. Κατά το α΄στάδιο υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση στο www.oaed.gr.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.