ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.! 
 
Ημερομηνία 03/07/2010
Περιγραφή  ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Με Υπουργική απόφαση, στους δικαιούχους επιστροφής Φ.Π.Α. μέχρι το ποσόν των 30.000 Ευρώ θα επιστρέφεται το 90% του ποσού χωρίς προσωρινό έλεγχο.(Η απόφαση ισχύει από 2/07/10) . Όταν τα ποσά υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ θα γίνεται προσωρινός έλεγχος, ώστε να αντιμετωπιστεί η καταστρατήγηση των επιστροφών φόρου χωρίς έλεγχο για πλαστά και εικονικά τιμολόγια σε δήθεν δικαιούχους
 Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και ,επίσης ,να δοθεί η ευχέρεια συντόμευσης του προσωρινού ελέγχου για ποσά άνω των 30.000 ευρώ.
Με την ίδια υπουργική απόφαση ισχύει ότι επιτρέπεται να διενεργείται συμψηφισμός του οφειλόμενου φόρου με τον δικαιούμενο προς επιστροφή. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει και στις περιπτώσεις υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης.

 

Το ΕΒΕΚΙ,δηλώνει ικανοποίηση για την υπουργική απόφαση, η οποία -παρά την παρατηρηθείσα καθυστέρηση στη λήψη της-αποτελεί «ένεση ρευστότητας» για τις δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.