ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ''ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ'' 
 
Ημερομηνία 31/03/2011
Περιγραφή  ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ''ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ''
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Ξεκίνησε το πρόγραμμα«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για ένταξη πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24 Μαΐου 2011. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :1. Μεμονωμένες υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πριν 01/01/2010) και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών ,των Υπηρεσιών και του Εμπορίου (υπό την προϋπόθεση ότι οι εμπορικές θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης ).2 Ομάδες υφιστάμενων ή και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 3.Υφιστάμενες μεγάλες .

 

Χρηματοδοτούνται (εκτός των άλλων) οι δαπάνες για :  Μηχανολογικό Εξοπλισμό- Πληροφορική -Πιστοποίηση-Προβολή και προώθηση-Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

 

Τα έντυπο υποβολής πρότασης ένταξης και όλα τα σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους δικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.