ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ... 
 
Ημερομηνία 20/06/2011
Περιγραφή  ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ...
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Οι αιτήσεις υπαγωγής νέων επιχειρηματιών στον επενδυτικό νόμο, ξεκινούν την 1η Ιουλίου(μέχρι 31/08/11).Η είδηση αφορά νέους επιχειρηματίες(μέχρι 40 ετών) και προβλέπεται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Το ελάχιστο  απαιτούμενο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ, ενώ τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση και το Leasing.
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.( Δαπάνες μισθοδοσίας, αμοιβές για νομικές υπηρεσίες ,τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης , δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, δημοτικά τέλη κ.λπ.) Επιπλέον, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην πενταετία δεν υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 1 εκ. ευρώ στην περίπτωση
leasing και μέχρι τα 500.000 ευρώ στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης .

 

Το νέο καθεστώς ενίσχυσης παρέχει τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου. Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που προτείνεται προς ένταξη και οι οποίες δεν ενισχύονται από το Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με ίδια κεφάλαια, με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ ή με άλλη χρηματοδότηση.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το www.ependyseis.gr, και έπειτα έντυπα στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όλες οι σχετικές πληροφορίες στα:
 www.starupgreece.gov.gr («Χρηματοδοτήσεις»), www.mindev.gov.gr,        www.ependyseis.gr.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.