79η Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

79η Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ

 

Η 79η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου στα γραφεία του φορέα στην Αθήνα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κος Δημήτρης Σκάλκος και οι εκπρόσωποι των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ: κος Πλάτων Μαρλαφέκας (Πρόεδρος) εκ μέρους της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κος Ευάγγελος Καρκανάκης (Αντιπρόεδρος), εκ μέρους της Αναπτυξιακής Κρήτης, κα Ιωάννα Κιντά (Αντιπρόεδρος), εκ μέρους της ΑΕΔΕΠ, κος Αθανάσιος Κυρίτσης (Γραμματέας), εκ μέρους της ΑΝΔΙΑ, ο κος Φωκίων Θωμάς Αλγιανάκογλου εκ μέρους της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και ο κος Ελευθέριος Αντωνακόπουλος εκ μέρους της ΕΛΑΝΕΤ.

 

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 

Ι. Απολογισμός των πεπραγμένων του φορέα για την περίοδο 01/01/2023 έως 15/03/2024. Επισημαίνεται ότι, κατά την υπό εξέταση περίοδο οι επιδόσεις του φορέα ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Ειδικότερα:

·         Σε επίπεδο ΕΠΑνΕΚ έχουν ενταχθεί 268 επιχειρήσεις με ΔΔ 5.454.905€, έχουν διενεργηθεί 21.290 πιστοποιήσεις με ΔΔ 363.588.532€, 22.737 πληρωμές και έχουν καταβληθεί 370.741.465€.

·         Σε επίπεδο ΠΕΠ (2014-2020) έχουν διενεργηθεί 5.413 πιστοποιήσεις, 5.103 εκταμιεύσεις και έχουν καταβληθεί 81.301.026€.

·         Σε επίπεδο Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4887/2022 ανατέθηκαν και αξιολογήθηκαν από τον ΕΦΕΠΑΕ συνολικά 286 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων οι οποίες υποβλήθηκαν στα Καθεστώτα Ενισχύσεων που εκχωρήθηκαν στο φορέα, με συνολική Δ.Δ. 274.126.690,44 €.

·         Σε επίπεδο ΠΠ 2021-2027 έχουν εκχωρηθεί έως σήμερα στον ΕΦΕΠΑΕ Δράσεις συνολικής ΔΔ 1.350.000.000 € στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», καθώς και Δράσεις συνολικής ΔΔ 330 εκ € στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027».

·         Σε επίπεδο Προγραμμάτων Περιφερειών 2021 -2027 έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης σε 10 Περιφέρειες, 10 Προσκλήσεις Δράσεων έχουν δημοσιευθεί στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και 1 Πρόσκληση Δράσης έχει προδημοσιευθεί στην Περιφέρεια Κρήτης με τη συνολική Δημόσια Δαπάνη των ανωτέρω 11 Δράσεων να ανέρχεται σε 215.429.949,56 €.

 

ΙΙ. Προγραμματισμός ενεργειών και στόχων του ΕΦΕΠΑΕ για το έτος 2024.

 

IΙΙ. Πλάνο βελτιστοποίησης και αναβάθμισης της λειτουργικότητας του φορέα, ώστε να ανταποκριθεί άριστα στο διευρυνόμενο ρόλο του και τις τρέχουσες απαιτήσεις στο πλαίσιο τόσο του κλεισίματος της ΠΠ 2014-2020, όσο και της διαχείρισης των Δράσεων της ΠΠ 2021-2027.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κος Πλάτων Μαρλαφέκας, σε εκδήλωση που παρέθεσε ο φορέας για το προσωπικό με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συνεργαζόμενων Υπουργείων και Υπηρεσιών, ευχαρίστησε τους Γενικούς Διευθυντές και τα στελέχη της Κεντρικής και των Περιφερειακών Μονάδων του ΕΦΕΠΑΕ για την αφοσίωση στο έργο τους και τη συμβολή τους στα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει σημειώσει ο φορέας μέχρι σήμερα.