Συμμετοχές – Συνεργασίες

Συμμετοχές σε Συλλογικά Όργανα

Το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης είναι μέλος:

Μετέχει, επίσης, ως μέλος, σε διάφορες Επιτροπές του Νομού, αλλά και Εταιρείες Δημοσίου συμφέροντος. Ακολουθούν οι επιτροπές με τα αντίστοιχα μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σπαθής Σταύριος, Καβαλλιεράτος Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σπαθής Σταύριος, Παντέλειος Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σπαθής Σταύριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Παντέλειος Ανδρέας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κουρκουμέλης Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Σιμώτας Παναγής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ζανετοπούλου Ελένη, Λουκέρη Ελένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Τζάκη Ειρήνη, Τζανετάτου Σωτηρία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σπαθής Σταύρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Λασκαράτος Γεώργιος

Λοιπές Επιτροπές.

 1. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε.Ε.
 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ κ.λ.π.
 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ.
 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
 7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Ε.Ι.
 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡ. 15 Π.Δ. 30/96
 9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
 10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ
 11. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ Ο.Σ.Α.Α
 13. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ
 14. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.38 ΤΟΥ Π.Δ. 394/96 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»
 15. Α/ΘΜΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
 17. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο.Α.Ε.Δ.
 18. “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ”
 19. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 20. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ,ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ)
 21. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ.ΙΘΑΚΗΣ
 22. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 23. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 24. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ Ο.Π.Α.Σ.Α.Χ
 25. ΕΡΦΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ( ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΟΤΕΣ)
 26. ΕΡΦΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
 27. ΕΡΦΞ(ηράς)
 28. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 29. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 30. ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ
 31. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
 32. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 33. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διεθνείς Συνεργασίες

 1. Το Επιμελητήριο είναι μέλος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης (INSULEUR)
 2. Το Επιμελητήριο είναι μέλος του Ελληνο-Τουρκικού Επιμελητήριου και αδελφοποιημένο με το Ελληνο-Σερβικό