Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Επιχειρήσεων

Λειτουργία Επιχειρήσεων

Το θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει να κάνει με νόμους και διατάξεις που ρυθμίζουν τα της ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Τα τρία Υπουργεία που συντελούν περισσότερο στην δημιουργία αυτού του θεσμικού πλαισίου είναι τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Στην παρούσα Ενότητα συμπεριλαμβάνουμε και τις αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων
Υπουργείου Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης