ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α.-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΥΟΡΙΣΜΟΣ 

To EBEKI ενημερώνει ότι :

 

 

1.Έχουν γίνει 28 αλλαγές-προσθήκες στο φορολογικό νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του στη Βουλή. Σε μια από αυτές αναφέρεται ότι εκπίπτει  από το φόρο εισοδήματος το 20% της δαπάνης μέχρι ποσού 3.000 ευρώ και κατά 10% της δαπάνης από ποσό 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ για τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης («Εξοικονομώ κατ’ οίκον»).Αυτό σημαίνει ότι όσοι ενταχθούν ή έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα θα έχουν έκπτωση στον φόρο εισοδήματος μέχρι 900 Ευρώ.

 

2. Για όσους η διαχειριστική περίοδος έληξε στις 31.12.10 και τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας  θα πρέπει μέχρι τις 12 Απριλίου να υποβάλουν την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α.(Η προθεσμία για όσους τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας λήγει 23 Μαΐου.)

 

3. Το Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» θα τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη Μαρτίου .Η δημόσια διαβούλευση γι αυτό ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου και θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού15.000 -400.000 ευρώ. Αιτήσεις υπαγωγής μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού. (Η επιχορήγηση ορίζεται στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού).