Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των εταιριών στην Ελλάδα 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του για το σχέδιο που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναφορικά με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην λειτουργία των εταιριών στη χώρα μας.

Στη βάση αυτή το υπουργείο Οικονομίας προχωρά άμεσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νέων παρεμβάσεων. Η  λειτουργία των εταιρειών στην Ελλάδα απαλλάσσεται από περιττά διοικητικά βάρη και προσεγγίζει σύγχρονες πρακτικές. Η κατάθεση νομοσχεδίου, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, περί εποπτείας και Γενικού Εμπορικού Μητρώου θα ολοκληρώσει μια σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Η αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου περιλαμβάνει τους εξής τέσσερις πυλώνες:

 

-Σύσταση εταιρειών: διαδικασία που ολοκληρώνεται ακόμα και σε 8 λεπτά

H e-ΥΜΣ τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιου του 2018. Σήμερα, είναι διαθέσιμη για όλες τις νομικές μορφές, πλην των ΑΕ, οι οποίες θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία έως το τέλος Μαρτίου 2019. Όσο αφορά τον χρόνο σύστασης, υπογραμμίζεται ότι ελάχιστος χρόνος που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά 39 δευτερόλεπτα. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της e-YMS, μέχρι τον Ιούλιο του 2019, η σύσταση είναι δωρεάν, ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της φυσικής ΥΜΣ. Συγκεκριμένα θα είναι 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 21 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.). Δύο είναι οι βασικές καινοτομίες του ν.4441/2016 σχετικά με τη μείωση διοικητικών βαρών κατά τη σύσταση: Από την έως σήμερα λειτουργία της e-ΥΜΣ προκύπτει η θετική ανταπόκριση των ενδιαφερομένων να συστήσουν εταιρεία, με τον αριθμό των συστάσεων να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό (Συστάσεις εταιριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 2093, ομόρρυθμες 184 και ετερόρρυθμες 134).

 

– Νέος νόμος Ανωνύμων Εταιρειών: επιτάχυνση καταχώρισης του 80% των εταιρικών πράξεων

Ο ν.4548/2018 αντικατέστησε το ν.2190/1920, ο οποίος είχε τεθεί σε ισχύ σχεδόν 100 χρόνια πριν. ‘Αρα, υπήρχε ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου και σύγχρονου νόμου, ο οποίος θα είναι εύχρηστος, θα κωδικοποιεί διατάξεις που αφορούν τις ΑΕ που βρίσκονταν σε διάσπαρτα νομοθετήματα και θα επιτύγχανε την ομοιο- γένεια ορολογίας των ΑΕ προς αποφυγή συγχύσεων. Ο νέος νόμος στο σύνολό του προσπαθεί να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες (συνεδριάσεις οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης, εξ αποστάσεως ψηφοφοριών, virtual general meeting), να ενισχύσει τη θέση των μετόχων, να απλοποιήσει τις εταιρικές διαδικασίες, καταργώντας τον έλεγχο νομιμότητας στο 80% των καταχωριστέων στο ΓΕΜΗ πράξεων, οι οποίες έχουν δηλωτικό χαρακτήρα. Έτσι επιτυγχάνεται αντίστοιχη μείωση κόστους και χρόνου.

 

– Νόμος για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς: οι διατάξεις πέντε νομοθετημάτων κωδικοποιούνται, βελτιώνονται και ενοποιούνται σε ένα νόμο

Στην Ελλάδα δεν υπήρχε, μέχρι τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο, ενιαίο πλαίσιο που να ρυθμίζει τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, γεγονός που δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Με το νέο νόμο επιχειρήθηκε η κάλυψη των νομοθετικών κενών και η διόρθωση ασαφειών, κυρίως για όσους μετα- σχηματισμούς δεν προβλέπονται ρητά, καθώς αυτό δημιουργεί, συχνά, προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου από τη διοίκηση και τα δικαστήρια. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο με το δίκαιο της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, διατάξεις που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες σε πέντε νομοθετήματα, τρία εταιρικού και δύο φορολογικού δικαίου, ενοποιούνται σε ένα ενιαίο, σύγχρονο νόμο.

 

– Αναπτυξιακή Τράπεζα και χρηματοδοτικά εργαλεία

Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Αναπτυξιακή Στρατηγική, σχεδίασε και υλοποιεί χρηματοδοτικά προγράμματα μείωσης ή και κατανομής («risk sharing») του πιστωτικού κινδύνου, που συνεπάγεται η χρηματοδοτική στήριξη νέων, καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρημα- τικών σχεδίων και πρωτοβουλιών: Με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης των παραγωγικών τομέων της οικονομίας και κυρίως των ΜμΕ και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επιπλέον, η ίδρυση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνιστά μια τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία συνολικά. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διέθετε έως σήμερα ένα θεσμό με τόσο κομβικό για την αναπτυξιακή διαδικασία ρόλο.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής