ΑΠΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ; 

933916929927928923913925927

ΘΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ;

Το Υπουργείο Ανάπτυξης  παρουσίασε  στις 3 Οκτωβρίου νομοσχέδιο-το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση -και αφορά ρυθμίσεις που θα εξυπηρετήσουν τις διαδικασίες  προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν εκτός των άλλων τα εξής:

– Για τις στρατηγικές επενδύσεις προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, τις χρήσεις γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, με τη δημιουργία των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.Για τις στρατηγικές επενδύσεις θεσπίζεται η δυνατότητα “αυτοβεβαίωσης”  με υπεύθυνες δηλώσεις αντί της αδειοδότησης.(Ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων)

-Για επενδύσεις  μικρότερες των 50 εκατ. ευρώ ο επενδυτής θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μορφών ενίσχυσης (επιδότηση,φοροαπαλλαγές κ.λ.π).

– Στην περίπτωση της επιδότησης παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.

– Οι φοροαπαλλαγές θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην έναρξη λειτουργίας της επένδυσης και από τη στιγμή που υπάρχει κερδοφορία.

– Οι ενδιάμεσοι και τελικοί έλεγχοι των επενδύσεων θα μπορούν να γίνονται από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα-αν το προτιμά ο επενδυτής.

– Απλοποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία υδατοδρομίων, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη συμπληρωματικών μέσων μεταφοράς στα νησιά.