ΑΠΟ 3/09/12 ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

 

oaep_02

 

Oλοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών, που επιθυμούν να καταρτιστούν σε θέματα εξωστρέφειας συμμετέχοντας στη Δράση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό»

 

Οι δράσεις κατάρτισης, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με τους εξαγωγικούς φορείς της χώρας, ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και τελικό στόχο έχουν να μεταφέρουν εξαγωγική τεχνογνωσία σε 6.800 δικαιούχους, σε όλη τη χώρα. Θα ακολουθήσει νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων, που θα διαρκέσει από 3 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 2012. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους μικρομεσαίων επιχειρήσεων (με προσωπικό έως 250 άτομα), αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες. Η αρχή γίνεται με «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας», θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά)/ώρα. Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση συμμετοχής (από τα site των εξαγωγικών συνδέσμων και της ΕΕΔΕ)- Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων-Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας- Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος-Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία.