ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ! 

931917929914921932927929927921

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ! Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η νέα Υγειονομική Διάταξη (Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012ΦΕΚ 1199/τευχ. Β/11.4.2012) αναφέρει ότι όσοι ασχολούνται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ( χειριστές τροφίμων ή ποτών)πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας. Ειδικές Διατάξεις που προβλέπονται για ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων π.χ. η χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού υγείας κ.τ.λ. δεν τροποποιούνται. Το πιστοποιητικό υγείας εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Πέραν της κλινικής εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται και στον ακόλουθο εργαστηριακό έλεγχο:  1. Ακτινογραφία θώρακος, 2. Καλλιέργεια κοπράνων ( για salmonella) 3. Παρασιτολογική κοπράνων. Το Πιστοποιητικό Υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον εκδίδεται από ιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, θα φέρει εκτός από τη σφραγίδα του ιατρού και τη σφραγίδα του φορέα.