ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΝΑ ΜΗΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΝΑ ΜΗΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις, με ειλικρινή και  έντονη ανησυχία για τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, έχοντας παράλληλα απόλυτη ενσυναίσθηση του δύσκολου έργου της Κυβέρνησης, παρακολουθήσαμε τις εξαγγελίες μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης απέστειλε σχετική επιστολή στο γραφείο Πρωθυπουργού, κοινοποιώντας αυτή στoυς Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης με σαφής προβληματισμούς αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, σε συνέχεια της από 13/03/2020 επιστολής του με θέμα  σχετικές προτάσεις για μέτρα στήριξης.

Τα μέτρα τα οποία προτείνει η Κυβέρνηση αφορούν επιχειρήσεις που θα προσδιοριστούν ή έχουν ήδη προσδιοριστεί με βάση ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΔ. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι κλάδοι,  ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ή ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ καθόλου. Ζητάμε άμεσα τη διεύρυνση των μέτρων σε όλη την οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, η οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, να δοθεί  με δίκαια κριτήρια σε όλες τις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους αυτών, σε όλες τις επιχειρήσεις  που είτε με απόφαση της Κυβέρνησης είτε οικειοθελώς ανέστειλαν την λειτουργία και την  εργασία τους.

Οι επαγγελματικές μισθώσεις να επιδοτηθούν από το κράτος εξ ολοκλήρου  για όσο διάστημα  διαρκεί αυτή η κρίση.  Να αρθούν οι κατασχέσεις επαγγελματικών λογαριασμών. Να προβλεφθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Να αντιμετωπιστεί κάθε κλάδος με ιδιαίτερη προσοχή, διότι κάθε κλάδος έχει τις δικές του απαιτήσεις και βιώνει διαφορετικά τη παρούσα κρίση. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση επιζητούμε για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού. Να χορηγηθούν δάνεια σε όλους  χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις.

Είμαστε βέβαιοι ότι, τις επόμενες μέρες στα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα προστεθούν οι ανάλογες διευκρινίσεις, θα επανεξεταστούν και θα γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες.  Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ομοίως  επιβάλλεται να στραφεί προς δίκαιη και σωστή κατεύθυνση η στήριξη των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης θα συνεχίσει τη προσπάθεια για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις των νησιών μας, όπως θα συνεχίσει και την αδιάκοπη ενημέρωση των μελών του.