ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Λίστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία μέχρι 31/3/2020 

ΘΕΜΑ: Λίστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία μέχρι 31/3/2020

 Στα πλαίσια των μέτρων αποτροπής διασποράς του COVID-19 αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω κωδικών δραστηριότητας.

 Σε επικοινωνία μας με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων διευκρινίζεται ότι όπου υπάρχουν  πολλαπλοί ΚΑΔ , αν κάποιος εμπίπτει στη κατηγορία αναστολής λειτουργίας , τότε η επιχείρηση κλείνει και δουλεύει ΜΟΝΟ με διανομή κατ’οίκον εφόσον αυτό προβλέπεται στη παρακάτω λίστα.

Σε ερώτηση μας αναφορικά με το αν θα πρέπει να προστεθεί ΚΑΔ  για τη διανομή κατ’οίκον , διευκρινίστηκε ότι αυτό δεν απαιτείται.

Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση καταγραφής αποθεμάτων σε μάσκες και αντισηπτικά , θα μπαίνουν στον παρακάτω σύνδεσμο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης της υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

 https://antisepticssuppliers.businessportal.gr/authentication

 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι υφίσταται τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου για διευκρινήσεις , καλώντας το 1520 .

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοινώνει τη λίστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται έως 31/03/2020, εφ’ όσον έχουν τον εξής  Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

 

                  ΚΑΔ               ΚΛΑΔΟΣ

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη

4719              ψιλικών 47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις

4741                            υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (eshop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού

4742                            εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα

4743                            καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα

4751                            καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα

4752                            καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε

4753                            εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα

4754                            καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε

4759              εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις

4761                            υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (eshop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και

4762                            υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα

4763                            καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με

4764                            εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με

4765                            εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις

4771                            υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (eshop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα

4772                            καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων,

4775              μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα,

4777              με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 4778 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

                  4779              Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και

4782 υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην

4789 χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής

5520 λειτουργίας

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και

5530 ρυμουλκούμενα οχήματα

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,  με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery,

5610 room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

                  5621              Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)

Δραστηριότητες παροχής ποτών  (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service

5630 κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

                  5914              Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση

7721                            τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον

(e-shop κτλ.)

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

7722                            ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με

7729              εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

                  8230              Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

                  8510              Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

                  8520              Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

8531                            Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η

8532                            εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η

8541                            εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

8542                            Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’άποστάσεως

8551                            εκπαίδευση

8552                            Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ’άποστάσεως

8553                            εκπαίδευση

8559                            Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, εξαιρείται η εξ’άποστάσεως

8560                            εκπαίδευση

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, εξαιρείται η

8891 εξ’άποστάσεως εκπαίδευση

                  9004              Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

9101                            Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

9102                            Δραστηριότητες μουσείων

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης

9103                            επισκεπτών

9104                            Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα  (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών

9200 παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21)

                  9311              Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε

9312

προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020

                  9313              Εγκαταστάσεις γυμναστικής

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε

9319 προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020

                  9321              Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

                  9329              Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

9602    Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 9604            Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή

47767701 τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

47767703 ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με

47767710             εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων

47767711             για διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

47767712             ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

56292002        Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων 56292004            Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις

56292005       δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away)

94991601             Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94991602             Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

                  96091906      Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96091908             Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96091909             Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

                  96091912       Υπηρεσίες ιερόδουλου

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις,

96091916             κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

96091917             Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

Η δραστηριότητα όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου “κατάστημα εντός καταστήματος” (shops-in-a-shop), βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα

                      (outlet), εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές .

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων

                      πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών

  και των αεροδρομίων της Χώρας.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Σταύρος Σπαθής