ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Η. 

 

Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι. διαμαρτύρεται έντονα για τις αυξήσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου και αφορούν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε η αύξηση: .Στα εμπορικά τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης κατά 6% .Στα βιομηχανικά μέσης και χαμηλής τάσης 8% .Στα βιομηχανικά τιμολόγια υψηλής τάσης, αύξηση κατά 10% και απελευθέρωση από 1ης Ιουλίου 2008 ( Χρειάζεται να σημειώσουμε εδώ, ότι από 1/7/08 θα έχουμε εκ νέου αύξηση στα τιμολόγια-τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων-παρόμοια με την παρούσα!) Οι αυξήσεις που εξαγγέλθηκαν θα δημιουργήσουν άμεσα και έμμεσα σοβαρό πρόβλημα στα νοικοκυριά, πληθωριστικές πιέσεις-από τη στιγμή που είναι αρκετά πάνω από τον ισχύοντα πληθωρισμό-αύξηση κόστους παραγωγής και επιδείνωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων.