ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑ Ι Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. 

 

928913929917924928927929921927_2

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ  Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.

Mε επιστολή του στους Περιφερειάρχες ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ζητά την  σύσταση των προβλεπόμενων από τον ν.4038/2012 Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.)σε επίπεδο Περιφέρειας, μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, ώστε να  αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το παρεμπόριο.

Στην επιστολή, αφού επισημαίνονται οι αρνητικές συνέπειες από το παρεμπόριο, τονίζεται  ότι η πάταξή του παραεμπορίου αποτελεί κορυφαία  επιλογή και  γι αυτό συστήθηκε «…στη ΓΓ Εμπορίου το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) με σκοπό να συλλέγει- διανέμει πληροφορίες, να ενεργοποιεί όλους τους αρμόδιους μηχανισμούς πανελλαδικά, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης που θα καταρτιστεί από κοινού. Επικεφαλής του ΣΥΚΑΠ έχει οριστεί ο κ Μπουλούκος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. και τα μέλη του «θαλάμου επιχειρήσεων» απαρτίζονται από έναν εκπρόσωπο των: ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικού, ΣΔΟΕ, Τελωνείων, ΥΠΕΑ, ΕΝ.ΠΕ. και ΚΕΔΕ.»