Διπλή ταχύτητα στον εξωδικαστικό για ελεύθερους επαγγελματίες-επιχειρήσεις 

Μεγαλύτερη συνεισφορά στην προσπάθεια στήριξης των χρεωμένων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα μπορεί να διασφαλίσει  το νέο πλαίσιο του εξωδικαστικού μετά τις νέες  νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομίας  και Ανάπτυξης.

Ειδικά από την ένταξη οφειλών των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν το 2017 το υπ. Οικονομίας αναμένει να τονώσει την όλη διαδικασία, που μέχρι σήμερα πάει με ρυθμούς χελώνας. Πιο συγκεκριμένα μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέχρι σήμερα 48  επιχειρήσεις  έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους προς τις τράπεζες , την Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων,  των ΕΦΚΑ και προς  τους προμηθευτές. Στην εκκίνηση της διαδικασίας  και στα αρχικά  στάδια  βρίσκονται 31.724 επιχειρήσεις. Από αυτές  πέρασαν  επιτυχώς το στάδιο  της εκλεξιμότητας  5.973 με αποτέλεσμα  περισσότερες  από 25.000 επιχειρήσεις να  δυσκολεύονται  στην συγκέντρωση  των δικαιολογητικών. Στο επόμενο στάδιο  του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών  πέρασαν 1.101 αιτήσεις  εκ των οποίων οι 339  εντάχθηκαν σε διμερή διαπραγμάτευση  και  762 σε διαπραγμάτευση  με πολλαπλούς  πιστωτές .Η  επιλογή εμφανίζει 497 επιχειρήσεις που βρίσκονται στο προτελευταίο διάστημα και για τις 297 είναι η έναρξή της διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές. Τελικά  μόνο 48  επιχειρήσεις  αφού  πήραν ρύθμιση για τα χρέη τους. Όλα αυτά με βάση τα στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία  Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και περιλαμβάνουν τη δραστηριότητα των 44 εβδομάδων από τη λειτουργία  του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών από τις 3 Αυγούστου 2017 μέχρι  τις 8 Ιουνίου 2018. Πιο αισιόδοξα πάντως είναι τα μηνύματα από τα τα αποτελέσματα για τους  ελεύθερους  επαγγελματίες με οφειλές έως 50.000 ευρώ προς  την εφορία. Το δικαίωμα για  ρύθμιση και η ένταξη  των ελεύθερων επαγγελματιών  στο εξωδικαστικό μηχανισμό  έγινε στις  5 Φεβρουαρίου και τις τελευταίες 18 εβδομάδες τα αποτελέσματα  είναι ενθαρρυντικά. Συνολικά  έχουν υποβάλλει αίτηση 12.584 επαγγελματίες  εκ των οποίων  πέρασαν  επιτυχώς 7.416 και 1186 αιτήσεις έφθασαν  στο τελικό  στάδιο αναμένοντας την τελική ρύθμιση των οφειλών.