ΔΟΘΗΚΕ (ΞΑΝΑ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ! 

949966959961953945

To ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

1)Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.(

(Η παράταση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2012.)

2)Ομοίως,  η 29η/06/12 αποτελεί την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών στο Ι.Κ.Α.