ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Το ΕΒΕΚΙ εκφράζει την συμπαράστασή του σε όλους τους συνάδελφους επιχειρηματίες που επλήγησαν από γα πρωτοφανή γεγονότα βίας των προηγούμενων ημερών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και τις άλλες πόλεις της χώρας.

 

Καλεί τόσο την Κυβέρνηση, όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και το σύνολο των Τραπεζών να στηρίξουν τις πληγείσες επιχειρήσεις.

 

Η Κυβέρνηση, πρωτίστως, οφείλει, να εξασφαλίσει την οικονομική ενίσχυση και την μισθοδοσία των εργαζομένων κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις δεν θα λειτουργούν, αλλά και την παροχή διευκολύνσεων φορολογικού χαρακτήρα.. Οι Τράπεζες οφείλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα ορισμένων πρωτοπόρων του χώρου τους και να δανειοδοτήσουν με ευνοϊκούς όρους τους πελάτες τους που υπέστησαν ζημιές.

 

Το ΕΒΕΚΙ, καλεί, τέλος την Κυβέρνηση να δώσει παράταση της προθεσμίας για την ΠΕΡΑΙΩΣΗ των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, των χρήσεων 2000 – 2006, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Η παράταση ήταν ούτως ή άλλως επιβεβλημένη λόγω του παρατεταμένου προβλήματος ρευστότητας που παρατηρείται εδώ και καιρό στην Αγορά της χώρας.