Ενημέρωση επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου για τα self test 

Διευκρινίζεται προς τις επιχειρήσεις- μέλη μας ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Β’ 1588/18.4.2021 οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους κλάδους της λίστας που ακολουθεί, υποχρεούνται σε διενέργεια self-test δύο φορές την εβδομάδα και σε δήλωση του αποτελέσματος στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».

Διευκρινίζεται επίσης ότι το ένα τεστ ο εργαζόμενος το προμηθεύεται από το φαρμακείο δωρεάν με το ΑΜΚΑ του και έγγραφο ταυτοποίησης ενώ το δεύτερο θα παρέχεται από τον εργοδότη με δαπάνη της επιχείρησης.

ΛΙΑΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

Τονίζεται ότι ο  εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτός/η δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Επίσης εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τέλος, εάν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής