Ενημερωτική εσπερίδα την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

Δελτίο Τύπου       

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού2016/679, για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), το Εμπορικό Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης, διοργανώνει ενημερωτική εσπερίδα την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου στο Αργοστόλι και καλεί όλους τους επαγγελματίες, καθώς και τους εκπροσώπους Δημοσίων φορέων οι οποίοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που θα γίνει, ώστε στο σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει έως την εφαρμογή του κανονισμού να ετοιμαστούν για την πλήρη εφαρμογή του.

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως στις σχετικές απαιτήσεις. Οι αλλαγές που επέρχονται με βάση το GDPR απαιτούν ετοιμότητα από τον επιχειρηματικό κόσμο και εξειδίκευση των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer (DPO).

Με βάση τις διατάξεις του κανονισμού, τα επαπειλούμενα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφωθούν είναι εξοντωτικά και αν μη τι άλλο, η έγκυρη και ορθή ενημέρωση των επαγγελματιών στα ζητήματα εφαρμογής νομοθεσίας και κανονισμών είναι πυλώνας του επιχειρείν το οποίο στηρίζει το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Μετά την ενημέρωση, θα δοθεί χρόνος σε όλους ώστε να ρωτήσουν τον εισηγητή της εσπερίδας για τον τρόπο εφαρμογής στις επιχειρήσεις τους.

Στα άμεσα σχέδια του Επιμελητηρίου βρίσκεται η διοργάνωση σεμιναρίων πιστοποίησης DPOγια τις επιχειρήσεις.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής