Επιστολή Σπαθή για παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, με την απόφαση Αριθμ. Α.1212 που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 4127 Β’24.09.2020, οι Περιφερειακές Ενότητες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, οι οποίες επλήγησαν δριμύτατα από τον κυκλώνα Ιανό, έλαβαν μια παράταση στις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ.  και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων, καθώς και παράταση στις προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως την 17η Μαρτίου του 2021.

Δεδομένου του γεγονότος ότι στις προαναφερθείσες περιφερειακές ενότητες δεν έχει επανέλθει η κανονικότητα, ούτε έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών από τον κυκλώνα, ενώ παράλληλα δεν έχουν καν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στο σύνολο των πληγέντων, και ταυτόχρονα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν και την οικονομική ύφεση από την πανδημία, ζητούμε την παράταση ισχύος της απόφασης για τουλάχιστον έξι μήνες ακόμη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε τα ανωτέρω σοβαρά υπόψη σας και θα ανταποκριθείτε στο αίτημα μας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής