Επιστολή Σπαθή σε Σταϊκούρα για παράταση υποβολής αιτήματος επιδότησης παγίων δαπανών 

Αξιότιμοι κύριοι, έντονη σύγχυση έχει προκληθεί σε επαγγελματίες και φοροτεχνικούς με την απόφαση  ΓΔΟΥ 504/2021 σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση προκειμένου μια επιχείρηση να μπορεί να ενταχθεί στο μέτρο στήριξης θα πρέπει να έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2020( έστω και αν αφορά μόνο το Ε3)  μέχρι και 17/06/2021. Η προθεσμία αυτή είναι ασφυκτική για τους φοροτεχνικούς που καλούνται μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες να υποβάλλουν ένα τεράστιο όγκο δηλώσεων, ενώ παράλληλα πρέπει να ανταποκρίνονται στις καθημερινές υποχρεώσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων, προσλήψεις, αναστολές, και όσα νέα δεδομένα έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας. Κρίνουμε σκόπιμο είτε να τροποποιηθεί η απόφαση ως προς την ημερομηνία με παράταση έως το τέλος Σεπτεμβρίου, είτε στις προϋποθέσεις να μην περιλαμβάνεται η υποβολή του Ε3 του οικονομικού έτους 2020, καθώς οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το μέτρο στήριξης. Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας άμεσα, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες επαγγελματίες να επιδοτηθούν και κατ’επέκταση να στηρίξουν την αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Σταύρος Σπαθής