Επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου σε Χρυσοχοΐδη και Χαρδαλιά 

Αξιότιμοι κύριοι, κατόπιν των χθεσινών ανακοινώσεων ότι από το Σάββατο 12 Ιουνίου θα επιτρέπεται η μουσική σε εξωτερικούς χώρους εστίασης στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες, εύλογα προκλήθηκε ανησυχία στους υπευθύνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό με νόμιμο τρόπο.

Με εξαίρεση ελάχιστα καταστήματα που διαθέτουν αδειοδοτημένους εξωτερικούς χώρους για αναπαραγωγή μουσικής, όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες όπως και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι έκθετοι. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αρμόδια υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι, εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε δύο μέρες είναι πρακτικά αδύνατο οι επαγγελματίες να αποκτήσουν την απαιτούμενη άδεια, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιβαρυνθούν με κόστος για μελέτη από αρμόδιο μηχανικό για να αδειοδοτήσουν χώρο που μέχρι πρότινος δεν έκριναν απαραίτητο για την λειτουργία τους.

Παράλληλα προκύπτει και το ζήτημα του πως θα γίνονται οι μετρήσεις με μηχανικά μέσα από την αστυνομία, καθώς πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος γειτνιάζουν και είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει ηχητική επιβάρυνση του ενός στο άλλο , όπως επίσης θα επιβαρύνονται και από ήχους του εξωτερικού περιβάλλοντος. Καταλήγοντας, ο άτακτος τρόπος με τον οποίο προτείνεται η αναπαραγωγή μουσικής σε εξωτερικούς χώρους, βάζει σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις να επιβαρυνθούν με υπέρογκα πρόστιμα ή να ανακληθεί και η λειτουργία τους. Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίζεται στην Υπουργική απόφαση ότι προσωρινά δεν απαιτείται έκδοση άδειας αναπαραγωγής μουσικής σε υπαίθριο χώρο, καθώς επίσης  και να μην επιβάλλονται πρόστιμα  ή αναστολή λειτουργίας για υπέρβαση της ηχοστάθμης των 80db, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των επιχειρήσεων αλλά και των αστυνομικών οργάνων που δεν θα ξέρουν ποιά νομοθεσία να εφαρμόσουν.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής