ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ! 

paremvaseis_4_03

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ!

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο, το οποίο προβλέπει τα εξής:

Α. Καταργούνται τα περισσότερα πρόστιμα που επιβάλλονται σήμερα για τυπικές παραλείψεις και είναι, γενικά, χαμηλού ύψους (από 40 -1.170 ευρώ). Τα πρόστιμα που θα επιβάλλουν οι αρχές θα είναι λίγα και για συγκεκριμένα φορολογικά αδικήματα.

Β. Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Εφορία όταν:

  1. .Διαπιστώνεται για πρώτη φορά παράβαση ανεξάρτητα από το είδος.
  2. Εχουν εκδοθεί δελτία αποστολής με ελλιπή περιγραφή των ειδών, από τη στιγμή που σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.
  3. Έχουν να κάνουν με τυπικές παραβάσεις, που δεν επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή.
  4. Έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων από παραδρομή και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
  5. Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο

Γ. Στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δεν θα καταβάλλουν τους φόρους η Εφορία θα επιβάλει πρόστιμο, ανάλογα με την παράβαση, ( Από 1- 10% επί του φόρου που δεν πληρώθηκε). Επίσης, το πρόστιμο δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού.

Δ.. Εξετάζεται ρύθμιση για τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί .Προβλέπεται: Τα πρόστιμα να καταβάλλονται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ Κατά την εμπρόθεσμη καταβολή των προστίμων, εφάπαξ ή σε δόσεις, να παρέχεται έκπτωση 60% για την εφάπαξ καταβολή, 40% για την καταβολή σε δόσεις.