Ευγενική υπενθύμιση από το Επιμελητήριο για τα παλιά χρέη 

Καλούμε τα μέλη μας που δεν έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οφειλές συνδρομών προηγούμενων ετών και ειδικότερα του έτους 2008 να προβούν στην άμεση εξόφλησή τους, προκειμένου να μην βεβαιωθούν αυτά στη ΔΟΥ (Νέος Επιμελητηριακός Νόμος) και παράλληλα να ωφεληθούν από τη μείωση του 50% σύμφωνα με την από 24/10/2018 απόφαση του Δ.Σ.

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου