ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Κατά την συνάντηση των κ. κ. Αλογοσκούφη και Προβόπουλου με τους εκπροσώπους ελληνικών Τραπεζών συζητήθηκε το σχέδιο στήριξης στο οποίο προβλέπεται να δοθούν Κεφάλαια για την άνετη χορήγηση πιστώσεων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις χωρίς επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου. Στο σχέδιο προβλέπεται συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο κεφάλαιο των τραπεζών μέχρι 5 δις.Ευρώ και την παροχή εγγυήσεων για άντληση ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές ύψους μέχρι  23 δις. Ευρώ. Στο σχέδιο στήριξης έχουν δηλώσει συμμετοχή οι περισσότερες ελληνικές Τράπεζες.

 

Είναι γεγονός ότι το ελληνικό Τραπεζικό σύστημα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα «τοξικά ομόλογα»,αλλά η Αγορά υποφέρει ήδη από έλλειψη ρευστότητας, οι τράπεζες δεν δανείζουν εύκολα η μία την άλλη και όλες μαζί δανείζουν με μεγάλη επιφύλαξη τις επιχειρήσεις.

 

Παρά το ότι, ορθώς, οι Τράπεζες οι οποίες αποτελούν την «καρδιά» του όλου συστήματος πρέπει να ενισχυθούν και να σταθούν «στα πόδια τους»( διότι η κατάρρευσή τους θα συμπαρασύρει τα πάντα), εν τούτοις, αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό και πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ομαλοποιηθεί η  χορήγηση πιστώσεων, κυρίως, προς τις επιχειρήσεις.

 

 

Κατά συνέπεια::

 

·          Η υλοποίηση του «πακέτου στήριξης» πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα.

 

·          Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι απαραίτητες διασφαλίσεις  ώστε το τραπεζικό σύστημα να μην μπορεί να παρακρατήσει τα Κεφάλαια αυτά έναντι πιθανών μελλοντικών κινδύνων, αλλά να συνδεθούν οι κρατικές παροχές με τα επίπεδα χρηματοδότησης της παραγωγικής οικονομίας.

 

·          Το  Δημόσιο πρέπει να χρεώνει «λογικά»  το τραπεζικό σύστημα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, διαφορετικά το σύστημα θα περάσει το κόστος αυτό αυτούσιο στην επιχείρηση και η επιχείρηση είτε θα το «απορροφήσει»,είτε θα το περάσει στην κατανάλωση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις και να περιοριστεί η ζήτηση. Αν, φυσικά, συμβεί αυτό το τελευταίο, θα παγιωθεί περαιτέρω η ύφεση.

 

Όσον αφορά την τοπική μας οικονομία τα «σύννεφα της ύφεσης» έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, είναι ορατά σε σημαντικούς τομείς της οικονομικής μας ζωής (π.χ. στην οικοδομή) και μας προειδοποιούν ότι θα πρέπει να δράσουμε με σοβαρότητα και συντεταγμένα  αν θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα κατά την ερχόμενη τουριστική περίοδο.