ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

Το ΕΒΕΚΙ όσον αφορά το (υπό ψήφιση) φορολογικό νομοσχέδιο, συντάσσεται με την άποψη της ΚΕΕΕ, η οποία βρίσκει το εν λόγω νομοθέτημα μάλλον εισπρακτικού χαρακτήρα , με πολλά προβληματικά σημεία και ασάφειες.

 

Ως προς αυτό το τελευταίο επισημαίνεται ότι το σχέδιο νόμου προβλέπει τη φορολογία των μερισμάτων τα οποία θα αθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματα και θα φορολογούνται με την νέα φορολογική κλίμακα, χωρίς να προβλέπεται η αφαίρεση του παρακρατουμένου στην πηγή φόρου (!) με αποτέλεσμα να υπάρξει υπερ-φορολόγηση  νομίμων και δηλωμένων κερδών!

 

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι:

 

1.       Η επιβολή φόρου υπεραξίας 15% στα βραχυπρόθεσμα κέρδη από μετοχές, αποθαρρύνει κάθε επενδυτική διάθεση

 

2.       Ο πολύ υψηλός Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας(Θεωρείται ότι όποιος έχει περιουσία άνω των 400.000 Ευρώ έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία!) που καθιερώνεται σε συνδυασμό με την περικοπή του αφορολογήτου ορίου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, και τη μείωση των εκπτώσεων των φόρων στα στεγαστικά δάνεια θα δώσουν την χαριστική βολή στην «άγρια δοκιμαζόμενη»  οικοδομική δραστηριότητα

 

3.       Η επιβολή-χωρίς την αναγκαία προπαρασκευή- χρήσης βιβλίων και στοιχείων σε πολλές κατηγορίες επαγγελματιών με την  συνακόλουθη επέκταση του καθεστώτος Φ.Π.Α. σε αυτούς, θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων αυτών, μια αύξηση που, τελικώς, δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί στο σύνολο της και θα επιβαρύνει την τελική τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών.