Η ΕΣΕΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜμΕ! 

5467456745675_960855261_02

Η ΕΣΕΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜμΕ!

Πάνω από 100 μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις ωφελούνται ήδη από τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθοδήγηση των εμπόρων σε δράσεις άμεσου αποτελέσματος, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις λύσεις στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδικευμένοι σύμβουλοι – συνεργάτες της ΕΣΕΕ επισκέπτονται τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία τις προβληματικές καταστάσεις και προτείνουν αποδοτικές λύσεις

Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών ΜμΕ, αρκεί να επισκεφτεί το www.esee-support.gr και να ακολουθήσει τις οδηγίες για εκδήλωση ενδιαφέροντος (Άμεσα και ηλεκτρονικά η επιχείρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα). Όσοι δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, η συμμετοχή μπορεί να γίνει και με την αποστολή αίτησης με fax ,αρκεί να έχει προηγηθεί επικοινωνία στο τηλ. 210 3259170 με τις κ. Δήμητρα Γούναρη και Ηλέκτρα Παύλου ή στο email: helpdesk-mme@esee.gr

Από την επεξεργασία των μέχρι σήμερα στοιχείων τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στην ΕΣΕΕ αφορούν:

·          Τη μειωμένη ρευστότητα (σε ποσοστό 64,58%)

·         την πτώση του κύκλου εργασιών (56,25

·          Τη δυσκολία ή και αδυναμία εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης (43,75%).

·          Το αυξημένο λειτουργικό κόστος (31,25%).

·          Την ελλιπή προώθηση των προϊόντων, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα( 22,92%)