Ι ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΥΠ.ΑΝ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 

Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι. ενημερώνει ότι:

 

 

Α).Σύμφωνα με την Αγορανομκή διάταξη 13 οι  πρατηριούχοι που πουλάνε καύσιμα λιανικώς, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν μεταβάλλονται οι τιμές πώλησης των καυσίμων. Την υποχρέωση ενημέρωσης έχουν και όταν για επτά(7) ημέρες δεν έχει γίνει κάποια μεταβολή!

 

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει:

 

1. Μέσω διαδικτύου: Ο πρατηριούχος συνδέεται  με www.fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης/Τομέας Ενέργειας, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό που του έχει χορηγηθεί από το ΥΠΑΝ στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα. Σε αυτήν συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία κα ενημερώνει για τις τιμές του πρατηρίου.

 

2. Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS):Συνδέεται με www.fuelprices.gr, συμπληρώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του στο αντίστοιχο πεδίο και στέλνει SMS στον αριθμό 54546.    Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης, που ισχύει σε όλη τη Χώρα από την 15η Οκτωβρίου 2008 , διώκονται και τιμωρούνται με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

 

B) Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 η προθεσμία για την υποβολή στις Εφορίες των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης.