ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

Από  26/03/09 και ώρα 12:00 ξεκινά η( ηλεκτρονική) υποβολή αιτήσεων στο site της ΓΓΕΤ( Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας) για την Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Vouchers for SMEs»

 

Κάθε κουπόνι καινοτομίας είναι μέγιστης αξίας 7.000 ευρώ. Η δράση είναι πανελλαδική και χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝ-ΙΙ.Οι Περιφέρειες Στόχου 1( Αν.Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β.Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ.Ελλάδα) θα μοιραστούν 2.198.000 Ευρώ (314 κουπόνια)

 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλήματος ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Επιλέξιμες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους και συγκεντρώνουν και μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις. Κάθε επιχείρηση δικαιούται ένα κουπόνι. Εάν το κόστος ενός σχεδίου καινοτομίας ξεπερνά τα 7.000 Ευρώ, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση.

 

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο site της ΓΓΕΤ. Διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας – Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Τμήμα Α’ Μεταφοράς Τεχνολογία.