ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟ 2008 

To EBEKI γνωστοποιεί στα μέλη του ότι υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των επιχειρήσεών μας στον «Οδηγό 2008» που πρόκειται να κυκλοφορήσει το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο.

 

Ο προαναφερόμενος Οδηγός  θα κυκλοφορήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2008, στην Αγγλική γλώσσα, σε περίπου 3000 αντίτυπα ,θα είναι μεγέθους 16Χ 23 και θα διανεμηθεί σε 22 Αραβικές χώρες ( Υπουργεία, Ενώσεις, Επιμελητήρια, Τράπεζες, Αραβικές Εταιρείες κ.λ.π.)

 

Θα περιλαμβάνει:

 

·          Όλες τις κατηγορίες των Ελλήνων εξαγωγέων προς τις Αραβικές χώρες

 

·          Όλους όσοι επιθυμούν είτε να επενδύσουν είτε να συνεργαστούν με Αραβικές χώρες.

 

·          Ανασκόπηση ελληνικής οικονομίας και εμπορικών συναλλαγών με Αραβικές χώρες

 

·          Τα κίνητρα που παρέχει ο νέος ελληνικός Αναπτυξιακός νόμος και χρήσιμες διευθύνσεις.

 

Όσοι ενδιαφέρονται για καταχώρηση πρέπει να γνωρίζουν ότι το κόστος έχει προσδιοριστεί στα 124,32 Ευρώ για τα μέλη και στα 186,48 Ευρώ για τα μη μέλη.

 

Θα δοθεί ,επίσης, η δυνατότητα ολοσέλιδης διαφήμισης της οποίας το κόστος θα ανακοινωθεί.

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30/05/08

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

210-6726882/6711210/6773428-Εσωτ.108 ( Κα Μαρία Βεστάρκη)

 

email : chamber@arabgreekchamber.gr