ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2015 Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ; 

 

ebeki_01

 

Με την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου  για τη διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους λειτουργίας  τους  θα υπάρξει –όπως ανακοίνωσε το ΥΠ.ΑΝ.- και ρύθμιση για κατάργηση από 1/1/2015 της υποχρεωτικής εγγραφής στα επιμελητήρια.

Είναι προφανές-και αυτό έχει εξηγηθεί σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας- ότι το Επιμελητήριο Κεφ/νιάς και Ιθάκης είναι αντίθετο σε μια τέτοια ρύθμιση, εκτιμώντας ότι η αξία του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρει (πραγματικά και δυνητικά) το «σύστημα-Επιμελητήρια» στα μέλη του,  υπερβαίνει κατά πολύ το μικρό ποσό της συνδρομής!

Η δική μας εκτίμηση είναι ότι η απόφαση της κατάργησης της υποχρεωτικής εγγραφής έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς ενεργειών που έχουν ως στόχο να κλείσουν τα Επιμελητήρια διότι «ενοχλούν»!