ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΟΙ Κ.Α.Δ. 

Από το περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση που εκδίδεται από την ομοσπονδία των εφοριακών κυκλοφόρησε η Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Πρόκειται για τους Κ.Α.Δ( κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας),οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης- περιλαμβανομένης και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος- για όλες τις συναλλαγές στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Οδηγός προσφέρεται στα γραφεία της Φορολογικής Επιθεώρησης, τόσο σε τόμο όσο και σε CD.