Με 360 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν δύο προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου το 2019 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του για τα δύο νέα προγράμματα που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2019 και φτάνουν στο ποσό των 360 εκατομμυρίων ευρώ για όλη τη χώρα.

Τα ποσά κατά είδος ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στo καθεστώς ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, του έτους 2018, καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια:

α. Για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα”, το ποσό φτάνει τα 210.000.000 ευρώ,

β. Για το καθεστώς “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, στα 150.000.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του νόμου 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2018, καθορίζεται στο ποσό των 140.000.000 ευρώ για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα”.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μέρος των παραπάνω ποσών αφορά στις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης “και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχει εκδοθεί βάσει του Κανονισμού 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου “για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά ….” και των ρυθμίσεων των άρθρων 7 παρ. 6 β (ββ) και 3 παρ. 3 του νόμου 4399/2016″.

 

Πηγές Χρηματοδότησης – Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

Όπως διευκρινίζεται, τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων της απόφασης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 140.000.000 ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Επιπλέον, όπως αναφέρεται: “από τις διατάξεις της απόφασης εκτιμάται ότι:

– για το 2018 δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων.

– για τo 2019 θα προκύψει δαπάνη 40.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 80.000.000 ευρώ

– για τα επόμενα έτη η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων συναρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν.4399/2016 και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 100.000.000 ευρώ, ενώ η απώλεια φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 280.000.000 ευρώ”.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής