ΜΕΧΡΙ 29/01 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-ΕΡΧΕΤΑΙ Ο Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ,ΕΜΠΟΡΙΟ,ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1)Με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, θα παραταθεί μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στα κίνητρα του Αναπτυξιακού νόμου.(  Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο έχει εκφράσει την πρόθεση να προχωρήσει σε ριζική αναθεώρηση του Αναπτυξιακού)

 

2) Την άμεση ενεργοποίηση του δεύτερου κύκλου της προκήρυξης ενισχύσεων ΜΜΕ τουρισμού, μεταποίησης, υπηρεσιών και εμπορίου ύψους περίπου 500 εκατ. Ευρώ σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της προκήρυξης που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο η προηγούμενη κυβέρνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εξετάσει σε σημαντικό βαθμό το όλο πρόγραμμα ως προς τις επιθυμητές αλλαγές με στόχο να γίνει ελκυστικότερο, σε μεγαλύτερη συνάρτηση με την απασχόληση και λιγότερο γραφειοκρατικό ως προς την καταβολή των επιδοτήσεων και τις διαδικασίες ελέγχου. Υπάρχουν δημοσιογραφικές  πληροφορίες ότι η προεργασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου ώστε από το Φεβρουάριο να δημοσιοποιηθεί η νέα προκήρυξη.( Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα επιδοτεί με ποσά από 20.000-300.000 Ευρώ αναλόγως κλάδου, το ποσοστό επιδότησης είναι 55-65% και οι εταιρείες πρέπει να απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και να μην ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008 , ενώ ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται από 25.000 -10.000.000 Ευρώ).