ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ε.Ε. ΓΙΑ Μ.μ.Ε 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται  ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο  για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην κατεύθυνση να γίνουν πιο βιώσιμες, να αποκτήσουν μεγαλύτερη «κινητικότητα» στα πλαίσια της Ε.Ε., και να διευκολυνθεί η λειτουργία τους. Είμαστε, ασφαλώς, υπέρ, θεωρώντας ότι η νέα νομοθεσία περιέχει πολλές, ευεργετικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διατάξεις. Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι. διαπίστωσε, επίσης, με μεγάλη ικανοποίηση ότι, εκτός των άλλων, η Επιτροπή θα υποβάλει μια νέα πρόταση ΦΠΑ, η οποία θα προσφέρει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις τοπικά παρεχόμενες  υπηρεσίες καθώς και για τις υπηρεσίες που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και παρέχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αυτονόητο, ότι η συγκεκριμένη απόφαση, από τη στιγμή που θα ισχύσει, «λύνει τα χέρια» των εθνικών κυβερνήσεων και ανοίγει διάπλατα «την πόρτα» για ευρεία εφαρμογή μειωμένου Φ.Π.Α. στις νησιωτικές περιοχές! Εκτός αυτού, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει: •Τροποποίηση, το 2009, της Οδηγίας σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές, η οποία θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της πληρωμής των ΜΜΕ εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 30 ημερών. •Δημιουργείται το καθεστώς της Ε.Ι.Ε, της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Επιχείρησης. Αυτό, σημαίνει, ότι οι  μικρομεσαίοι μπορούν να συστήσουν και λειτουργήσουν επιχείρηση με την ίδια μορφή σε όλα τα Κράτη-μέλη, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. • Έναν νέο γενικό κανονισμό απαλλαγής όσον αφορά τις κρατικές βοήθειες ο οποίος θα απλουστεύσει τις διαδικασίες και θα μειώνει το κόστος, θα εντατικοποιήσει τη βοήθεια για τις ΜΜΕ και θα τις διευκολύνει να επωφελούνται από τις ενισχύσεις για Κατάρτιση, Έρευνα και Ανάπτυξη και Προστασία του περιβάλλοντος.