ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ 

Tο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταθέτει τροπολογία στη Βουλή (με το νομοσχέδιο για την Αδειόδοτηση των Επιχειρήσεων), η οποία   έχει ως σημείο αναφοράς το παρεμπόριο.

 

Σύμφωνα( με την θετική) ρύθμιση:

 

1) Ενισχύονται οι αρμοδιότητες έλέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου.Στους προαναφερόμενους φορείς δίνονται, όσον αφορά το παραεμπόριο, οι αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε, και παρέχεται η δυνατότητα συνδρομής της ΕΛΑΣ, από τη στιγμή που κρίνεται σκόπιμο

 

2)Επιβάλλεται άμεση και επιτόπου καταστροφή των προϊόντων του υπαίθριου παραεμπορίου είτε με ρίψη των προϊόντων σε απορριμματοφόρα, είτε με ανεξίτηλο σπρέι, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.