ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΕΞΙ! 

2_4_01

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει ,άμεσα, να ανακοινώσει ρύθμιση για την εξόφληση των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που έχουν αποσταλεί και θα αποσταλούν στους φορολογούμενους και αφορούν την φορολογία εισοδήματος. Ως γνωστόν, με βάση τα ισχύοντα, οι φόροι αποδίδονται στο Δημόσιο σε τρεις (το πολύ) δόσεις. Έχοντας ως δεδομένα την κακή οικονομική κατάσταση και την υπερφορολόγηση, καθίσταται αναγκαίο να αυξηθούν σημαντικά οι δόσεις απόδοσης των φόρων ( τουλάχιστον έξι!) προκειμένου οι φορολογούμενοι να τα «βγάλουν πέρα» με τις υποχρεώσεις τους και το τέλος επιτηδεύματος να αποτελέσει την τελευταία (αυτόνομη απόδοση) δόση !