ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-08 & ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ Ε.Π.Ε 

Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι σας γνωρίζει ότι:

 

 

Α. Σύμφωνα με την Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το 2008, καθορίστηκαν οι κλάδοι οι οποίοι θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα το καλοκαίρι, και μέχρι το τέλος του χρόνου. Η επιλογή των κλάδων, έγινε με βάση την παραβατικότητα που εμφανίζουν, αλλά και τις καταγγελίες των εργαζομένων.

 

Στους υπό έλεγχο κλάδους συμπεριλαμβάνονται:

 

1.Τα συνεργεία καθαρισμού, σούπερ μάρκετ, εμπορικά, πολυκαταστήματα, εταιρείες security,διανομές και ταχυμεταφορές .

 

2.Οι επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς

 

3. Οι εποχικές επιχειρήσεις (π.χ τα ξενοδοχεία) που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων

 

4.Οι εργολάβοι κατασκευών και τεχνικών έργων.

 

5.Γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ινστιτούτα αισθητικής και ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις.

 

 

B. O Υπουργός Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή ρύθμιση που απλοποιεί τη διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Βουλή την 14η Μαΐου και αναμένεται ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για ίδρυση ΕΠΕ θα περιορισθεί στις 15 ημέρες-Σήμερα είναι 38!

 

Προβλέπονται,επιπλέον, τα εξής:

 

1. Η επιχείρηση μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί, αρκεί να προσκομίσει την βεβαίωση που χορηγεί το Εθνικό Τυπογραφείο και στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται η εταιρική σύμβαση και αντίγραφου αυτής νόμιμα επικυρωμένου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

2. Μειώνεται το ελάχιστο Κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση των ΕΠΕ. Ειδικότερα, το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πια σε 4.500€- αντί 18.000€ που ίσχυε μέχρι τώρα!