ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ! 

1) Δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” μέχρι 14/06/2011. Θυμίζουμε ότι οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω www.ependyseis.gr/mis.  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά κ.λ.π. περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:www.ypoian.gr, www.ggb.gr,  www.antagonistikotita.gr,  www.efepae.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis   Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-6985210 και 8011136300.

 

2)Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων και λοιπούς υπόχρεους του ν.2238/1994( άρθρο 62, παράγραφος 1)- που  είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου – λήγει την 15η Ιουνίου 2011.