ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(… ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ!) 

assets_large_t_420_18795575_01

1)Ο υπουργός οικονομικών ανακοίνωσε ότι δίνεται παράταση στην υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 

Α) Μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2012 για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ

 

Β)Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2012.

 

Β) H Διοίκηση του Ι.Κ.Α ενημέρωσε ότι έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Εργασίας η πρόταση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών μέχρι 29/06/2012.